vi phạm tổ chức lễ hội

Các vi phạm tổ chức lễ hội phải bị ngăn chặn và xử lý nghiêm

Đời Sống Văn Hóa Văn hóa
Mất:5 phút, 8 giây để đọc
Những vi phạm tổ chức lễ hội diễn ra từ rất nhiều năm nay. Công văn số 4323/BVHTTDL- VHCS vừa được Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ký ban hành. Nội dung về việc vi phạm tổ chức lễ hội phải xử lý nghiêm. Công văn được gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhằm quản lý công tác tổ chức lễ hội diễn ra năm 2021.

Triệt để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ

Bộ VHTTDL nhấn mạnh thông qua công văn. Năm 2020 vừa qua, các tỉnh, thành phố đã quán triệt, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ VHTTDL. Về việc dừng hẳn hoạt động lễ hội nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó người tổ chức và người tham gia lễ hội được đảm bảo an toàn.
Lễ hội đền Sóc (Hà Nội)
Lễ hội đền Sóc (Hà Nội)

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quán triệt vi phạm tổ chứ lễ hội 2021

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quán triệt mạnh mẽ chủ trường này. Do đó yêu cầu các tỉnh thành thực hiện mục tiêu kép. Sẵn sàng phòng, chống dịch, kết hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021. Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai. Thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29. 8. 2018 của Chính phủ quy định về việc quản lý và tổ chức lễ hội.

Tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy  nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách. Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.

Cần nâng cao ý thức, trách nghiệm của người dân

Ngoài ra, BND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo tuyên truyền. Vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách. Yêu cầu thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội một cách nghiêm túc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh.

Về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi. Làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã. Phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Không lãng phí, phô trương, hình thức. Cần phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

Lễ hội Đền Trần (Nam Định)
Lễ hội Đền Trần (Nam Định)

Tổ chức lễ hội vẫn không được lơ là dịch bệnh

Chỉ đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để thường xuyên cập nhật. Theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ VHTTDL lưu ý, trong  trường  hợp  dịch  Covid-19  bùng  phát,  nguy  cơ  lây nhiễm trong cộng đồng; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

Các vi phạm tổ chức lễ hội năm 2021 phải bị quán triệt chặt chẽ

Trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội cần được thanh tra, kiểm tra, giám sát. Các vi phạm tổ chức lễ hội phải được kịp thời ngặn chặn, xử lý nghiêm. Đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép. Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi. Làm xấu đi nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ngoài ra, cần xử lý phát ấn không đúng với nguồn  gốc  lịch sử di tích, lễ hội. Không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội. Nhằm tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan. Trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Cần ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm tổ chức lễ hội
Cần ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm tổ chức lễ hội

Tại Công văn, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, văn minh; triển khai các biện pháp an toàn trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021 và báo cáo kết quả về Bộ (qua Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 20.01.2021.

Cản ơn các bạn đã theo dõi tin tức được cập nhật tại SRE!

Nguồn: Baovanhoa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *