thông tư mới về nội dung thị trường

Thông tư mới về nội dung thị trường chứng khoán

Chứng Khoán Kinh Tế
Mất:4 phút, 55 giây để đọc

Thị trường chứng khoán đã trở thành phương tiện phổ biến được lựa chọn để đầu tư kiếm lời. Thậm chí ở Việt Nam, hơn 90% thị trường là những nhà đầu tư cá nhân.Theo bộ thông tư mới nhất của thông tin về nội dung thị trường chứng khoán đã có sự thay đổi hoàn toàn mới. Theo thông tư của bộ 155/2015/TT-BTC quy định hiện hành. Trong việc thay đổi sẽ có những quy định hoàn toàn mới về việc lưu giữ hay truy cập các trang điện tử mới nhất. Hãy cùng theo dõi tình hình hiện tại ngay tại đây.

Nội dung thị trường chứng khoán

Theo đó, Thông tư 96 quy định khá toàn diện các đối tượng có nghĩa vụ công bố như. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng. Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Văn phòng đại diện công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng…

thông tư mới về nội dung thị trường
Thông tư mới về nội dung thị trường

Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Nội dung công bố các thông tin cá nhân gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực. Địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán. Số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50%. Vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đồng ý.

Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật. Hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện. Hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện.

Các đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm bảo quả

Lưu giữ thông tin đã công bố, báo cáo theo quy định tại Thông tư này như sau: Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng. Phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm.

Các thông tin này phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử. Của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 05 năm.

Các thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ. Và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 05 năm.

Các phương tiện báo cáo, công bố thông tin bao gồm: Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố thông tin. Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán, phương tiện công bố thông tin khác theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán. Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử,…).

thông tư mới về nội dung thị trường
Các phương tiện báo cáo, công bố thông tin

Công bố họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 21 ngày trước ngày khai mạc

Theo Thông tư, tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông. Bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Về công bố thông tin bất thường: Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ. Kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận. Vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán. Tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định.

Thông tư 96/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Và thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nguồn: thitruongchungkhoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *